Hold dig opdateret

Få nyt om videnskaben ind i din mailboks eller rss-læser

nyhedbrev ikon Tilmeld dig nyhedsbrevet

RSS feed ikon Abonner på RSS-feeds

Spørg Videnskaben

Hvad er bussemænd lavet af?

Få svaret på ugens spørgsmål

Partnere


Sponsorer:

- Forsknings- og
  Innovationsstyrelsen
- Det Strategiske 
  Forskningsråd
 
- Det Frie Forskningsråd
- Danmarks Elektroniske Fag-  og Forskningsbibliotek 
- Kulturministeriet
- Experimentarium
 
Mediepartnere:
- Danmarks Radio 
- Forskning.no
- Nature & Science TV
- Aktuel Naturvidenskab 
- Magasinet Humaniora
- Polarfronten 
 
Samarbejdspartnere:
- Danmarks Tekniske
  Universitet

- Aalborg Universitet

- Roskilde Universitet
- IT-Universitetet
- Det Sundhedsvidenskabe-
  lige Fakultet, Københavns
  Universitet
- Det Biovidenskabelige
  Fakultet, Københavns
  Universitet
  
- Det Farmaceutiske
  Fakultet, Københavns
  Universitet
  
- Det Humanistiske
  Fakultet, Københavns
  Universitet
  
- Det Naturvidenskabelige 
  Fakultet, Syddansk 
  Universitet
- Det Tekniske Fakultet,
  Syddansk Universitet
- Det Sundhedsviden-
  skabelige Fakultet, 
  Syddansk Universitet
- Det Samfundsviden-
  skabelige Fakultet, 
  Syddansk Universitet
- Det Humanistiske
  Fakultet, 
  Syddansk Universitet
- Handelshøjskolen, 
  Aarhus Universitet
  
- Det humanistiske
  Fakultet, 
  Aarhus Universitet 
- Danmarks
  Miljøundersøgelser, 
  Aarhus Universitet 
- Det naturvidenskabelige 
  Fakultet, 
  Aarhus Universitet
  
- Det Samfundsviden-
  skabelige Fakultet, 
  Aarhus Universitet
  
 -Videnscenter for
  Arbejdsmiljø
- Det jordbrugsviden-
  skabelige Fakultet, 
  Aarhus Universitet
  
- iNANO,
  Aarhus Universitet
  
- Statens Museum for Kunst
- Nationalmuseet
- SFI - Det Nationale
  Forskningscenter for
  Velfærd
  
- Det Nationale Forsknings-
  center for Arbejdsmiljø
  
- GEUS
KVINFO
- Alexandra Instituttet
- Danmarks Biblioteksskole
- Det Nationale Netværk for
  Teknologioverførsel
- Tycho Brahe Planetarium
- Unge Forskere
- Danish Obesity Research
  Centre
 
 

Dansk forsker: Eksplosivt nanomateriale fundet i støvet fra World Trade Center

3. april 2009 kl. 21:04

World Trade Center styrtede måske i grus, fordi nogen havde anbragt brandbart nanomateriale i bygningerne, og ikke fordi to fly hamrede ind i dem. Analyser af støvet efter WTC er netop offentliggjort i en videnskabelig artikel af bl.a. en dansk kemiker.


Asbest og glasfiber fløj rundt i New Yorks gader, da tvillingetårnene styrtede sammen efter angrebet på World Trade Center 11. september 2001. Nu ser det ud til, at materialerne havde selskab i støvet af højenergetisk materiale, som måske har smeltet den bærende struktur i tvillingetårnene. (Foto: Federal Emergency Management Agency)

Asbest og glasfiber fløj rundt i New Yorks gader, da tvillingetårnene styrtede sammen efter angrebet på World Trade Center 11. september 2001. Nu ser det ud til, at materialerne havde selskab i støvet af højenergetisk materiale, som måske har smeltet den bærende struktur i tvillingetårnene. (Foto: Federal Emergency Management Agency)

Det var tilsyneladende ikke kun kontormaterialer, vægge og lofter, som blev pulveriseret og spredt ud over store dele af Manhattan, da World Trade Center i 2001 blev ramt af to fly under et voldsomt terrorangreb mod USA.

Støvet indeholdt ifølge en videnskabelig artikel også rester af vellavet nanotermit - et specialfremstillet materiale med så meget energi, at det kan udvikle enorm varme og være decideret eksplosivt (se boks i bunden af artiklen).

Den kemiske reaktion danner flydende metal, der med temperaturer på omkring 2.500 grader celsius kan have smeltet de stålbjælker, som var kernen i tårnene i World Trade Center.

»Eksplosiver i World Trade Center«

Den aktive nanotermit - også kaldet supertermit - er fundet af en international gruppe gennem grundige analyser af fire forskellige støvprøver, som blev samlet sammen på Manhattan i New York i timerne og dagene efter terrorangrebet 11. september 2001.

De opsigtsvækkende resultater er netop offentliggjort i The Open Chemical Physics Journal - et peer-reviewed tidsskrift, som er frit tilgængeligt på nettet. Peer-review betyder, at analyser og resultater i artiklen er gennemgået og blåstemplet af professionelle fagfolk.

Én af artiklens ni forfattere er Niels Harrit, lektor på Kemisk Institut på Københavns Universitet.

»Det her er et gennembrud rent fagligt. Det er første gang, nogen påviser på højeste videnskabelige plan, at der var eksplosiver i World Trade Center,« siger Niels Harrit til videnskab.dk.

Kontrolleret nedrivning

Ifølge Niels Harrit passer fundet godt til optagelser fra 11. september af flydende metal, som løber ud af tårnene umiddelbart inden, de styrter sammen. Og det forklarer, hvorfor der mange uger senere stadig var søer af smeltet jern i ruinerne af tårnene.

Samtidig tilbyder opdagelsen en logisk forklaring på, hvorfor de 400 meter høje tårne kunne styrte lodret sammen med en hastighed tæt på frit fald, selvom de normalt blev holdt oppe af solide stålkonstruktioner, der var bygget til at modstå f.eks. kolliderende fly.

»Observationerne indikerer, at der er blandt andet er brugt nanotermit, og resultaterne fra vores analyser er helt i overensstemmelse med, at der var tale om en kontrolleret nedrivning af tårnene,« siger Niels Harrit og tilføjer, at den sprængstoflignende blanding må have været plantet i selve bygningerne.

»Termitten kan ikke være kommet fra de to fly. Nanotermit skal ligesom andre sprængstoffer placeres ordentligt og tæt på de bærende stålbjælker, mens selve sprængningen kan styres elektronisk,« lyder det fra Niels Harrit.

Spor af mange tons termit
Gruppen af forfattere har fundet disse karakteristiske rød/grå splinter ('chips') i alle fire støvprøver, der blev indsamlet i New York umiddelbart efter terrorangrebet 11. september. Det røde lag indeholder kulstof, oxygen, aluminium, silicium og jern i et forhold, der ifølge forfatterne passer til nanotermit. Splinterne er magnetiske.(Foto: Niels Harrit)

Gruppen af forfattere har fundet disse karakteristiske rød/grå splinter ('chips') i alle fire støvprøver, der blev indsamlet i New York umiddelbart efter terrorangrebet 11. september. Det røde lag indeholder kulstof, oxygen, aluminium, silicium og jern i et forhold, der ifølge forfatterne passer til nanotermit. Splinterne er magnetiske.(Foto: Niels Harrit)

Den største officielle undersøgelse af angrebet på tårnene 11. september har ikke analyseret ruiner eller støv for rester af termit eller sprængstoffer.

National Institute of Standards and Technology konkluderer i stedet i sin rapport, at det smeltede metal er blandt andet aluminium fra de to fly, og at der i øvrigt ikke er grund til at tro, at der var nogen former for sprængstoffer eller lignende i de to tårne.

Ifølge forfatterne er virkeligheden en anden. I den videnskabelige artikel fortæller de, at en støvprøve renset for synlige stykker glas og beton gemte på 0,1% nanotermit. Forfatterne understreger, at der skal flere prøver til, før de kan sætte sikre tal på det samlede indhold i støvet fra World Trade Center - men ifølge Niels Harrit ser det ud til, at »mange tons ureageret termit« er blevet spredt rundt i New Yorks gader og lejligheder efter de to tårnes kollaps.

Godt til at ødelægge materiel

Inden for det danske forsvar har man et indgående kendskab til normal termit. Chef for ammunitionsrydningstjenesten, Michael Krogh, kalder det for »lidt af et levn fra Den kolde Krig«. Han fortæller, at termit er godt - og bliver brugt - til at ødelægge materiel, inden det falder i fjendens hænder.

Michael Krogh kender ikke nano-versionen, men han kan umiddelbart godt forestille sig, at den kunne bruges til at rive en bygning ned.

Når almindelige termitter bliver brændt af, dannes mikroskopiske kugler af jern (billedet til venstre). Samme slags kugler er fundet i stor mængde i alle prøver af støvet fra World Trade Center (til højre). Kombineret med fundet af rød/grå splinter i støvet får det Niels Harrit til at konkludere, at der »foreligger et uomgængeligt bevis« på, at der blev anvendt termit til at rive WTC ned. (Fotos: The Open Chemical Physics Journal)
Når almindelige termitter bliver brændt af, dannes mikroskopiske kugler af jern (billedet til venstre). Samme slags kugler er fundet i stor mængde i alle prøver af støvet fra World Trade Center (til højre). Kombineret med fundet af rød/grå splinter i støvet får det Niels Harrit til at konkludere, at der »foreligger et uomgængeligt bevis« på, at der blev anvendt termit til at rive WTC ned. (Fotos: The Open Chemical Physics Journal)
»Termit brænder let gennem jern og beton med nogle tusinde graders temperatur. Det svære er at få den til at brænde vandret, for det er tyngdekraften, der styrer bevægelsen. Men hvis man kan få den til at brænde skråt ned igennem, kunne man nok få jerndragere til at glide og på den måde ødelægge strukturen,« vurderer Michael Krogh.

»Så kunne man få sat lidt dynamik i bygningen, så den bevæger sig, lidt på den måde som Twin Towers styrtede sammen på. Når der først kommer gang i nogle konstruktionsdele, så fortsætter den bare med at kollapse. Jeg kunne forestille mig, det kunne være sådan noget,« lyder det fra Michael Krogh - vel at mærke inden han bliver gjort opmærksom på, at samtalen handler om netop tvillingetårnene og 11. september.

Michael Krogh tilføjer, at det er så omfattende et projekt, at man plejer at bruge små, indborede ladninger af sprængstoffer for at få sat processen i gang.

Svært at holde hemmeligt
Terrorforsker Martin Harrow interesserer sig blandt andet for den tekniske del af terrorhandlinger. Han fortæller, at terrorangreb stort set altid bliver udført med sprængstof af »meget dårlig kvalitet«, og at det som regel enten er hjemmelavet eller billigt og kommercielt. Avancerede sprængstoffer er svære at få fat i, er meget dyre og bliver som regel kun brugt i miner eller ved militæret. Derfor er han skeptisk, da han får beskrevet nanotermit og får at vide, at det skulle være brugt i forbindelse med 9/11.

MERE OM NANOTERMIT 

Nanotermit er beskrevet i artikler på nettet hos bl.a. Entrepreneur.com og Wikipedia.

Det er desuden omtalt i en artikel på Physorg.com om en mulig ny kræftbehandling, opfundet af forskere i samarbejde med det amerikanske militær.

»Man eksponerer sig selv enormt meget, når man laver den slags ting. Når man tænker på, hvor meget en organisation gør for at holde sådan en operation hemmelig i forvejen, så bliver det kun sværere, hvis vi taler avancerede sprængstoffer,« konstaterer Martin Harrow.

Efter han har tænkt konsekvenserne lidt igennem, fortsætter han:

»Når man tænker på de foregående terrorangreb fra al-Qaeda, lyder det mærkeligt, at de pludselig skulle bruge mange tons avanceret sprængstof. Hvis man alternativt forestiller sig, at en efterretningstjeneste skulle løbe risikoen for at blive opdaget, mens den smugler flere hundrede tons sprængstoffer ind... Nej, det lyder mærkeligt på alle mulige måder,« mener Martin Harrow, ph.d.-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier.

»Kan være normalt støv«

Videnskab.dk har forsøgt at tjekke artiklens indhold hos uafhængige forskere, som arbejder med nanoteknologi. Professor i uorganisk kemi Jens Ulstrup fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) kender ligesom de øvrige kilder ikke til nanotermit, men han har skimmet artiklen igennem og vurderer, at analyserne er lavet på baggrund af »meget velegnede« tests efter gældende normer.

Vi har fundet 'the loaded gun'
- Niels Harrit
Det samme gør hans kollega på DTU, professor i mikroskopi Andy Horsewell. Efter en hurtig gennemlæsning tvivler Andy Horsewell til gengæld på, at artiklen påviser nanotermit i støvet.

»Forfatterne viser et indhold af ganske almindelige mineraler som aluminium og jernoxid, som ikke er overraskende i støv fra en bygningsbrand. Jeg vil ikke være overrasket, hvis de målte kemiske sammensætninger kom fra en hvilken som helst brandtomt, men jeg kan tage fejl, for jeg skal understrege, at jeg ikke ved noget om hverken termit eller nanotermit,« siger Andy Horsewell, som er medredaktør på det ansete tidsskrift Materials Science and Technology.

Andy Horsewell tilføjer, at han ikke bliver klog på termitter af at læse artiklen, fordi den ikke uddyber målingerne eller får uvildige internationale eksperter til at forholde sig til emnet.

Kendte skeptikere 
Niels Harrit og de otte medforfattere er kendt som kritikere af de officielle rapporter om, hvad der fik de to tårne og den mere ukendte Bygning 7 ved siden af til at styrte sammen efter angrebet 11. september. Niels Harrit mener, at det kan gøre kritikken af artiklens konklusioner værre end normalt.

LÆS OGSÅ

Interview med Niels Harrit: Videnskabeligt bevis for gammel viden om 9/11

»Det vil kritikerne naturligvis bruge mod os. Hvis man ikke kan spille bolden, må man angribe manden. Men vi har foretaget en kriminalteknisk undersøgelse på videnskabeligt niveau, og resultaterne kan indgå som tekniske beviser, hvis og når der kommer en retssag,« mener Niels Harrit.

»Vi har fundet nanotermitter, og hvis de ikke er brugt til at rive tårnene ned, må nogen kunne fortælle, hvorfor og hvordan de så er havnet der,« siger han.

Videnskab.dk har talt med en række kilder i professionelle danske nedrivningsselskaber, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut og Force Technology; en teknologisk materialeproducent - men ingen kender til nanotermit. Force oplyser, at man typisk bruger termit til at svejse jernbaneskinner, men har intet bud på, hvorfor det skulle være at finde i en bygning.Links

Artiklen 'Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe', doi: 10.2174/1874412500902010007

Medforfatter Steven Jones om flydende metal i tårnene

FAQ fra den officielle rapport om tårnangrebet 11. september, bl.a. med bud på, hvorfor man ser flydende metal og ikke har undersøgt for termit i tårnene

Officiel rapport om begivenhederne op til og efter terrorangrebet (9-11 Commission)

Konspirationskritisk site om termit i de to tårne

Niels Harrits profil (KU)

Martin Harrows profil (DIIS)

Jens Ulstrups profil (DTU)

Andy Horsewells profil (DTU)

Læs også på videnskab.dk:

Niels Harrit: Videnskabeligt bevis for gammel viden om 9/11

11. september - en konspirationsteori

Terrorangreb stopper selvmord

Dansk software kan optrævle terrornetværk

Krigen mod terror skyder menneskerettighederne i smadder

11. september gjorde folk til dårlige bilister

TEMA: Konspirationsteorier


 Såkaldte XEDS-analyser af det kemiske indhold i bittesmå jernkugler fra støvet af World Trade Center (øverst) sammenlignet med det kemiske indhold i jernkugler fra termit(nederst). (Illustrationer: The Open Chemical Physics Journal)
Såkaldte XEDS-analyser af det kemiske indhold i bittesmå jernkugler fra støvet af World Trade Center (øverst) sammenlignet med det kemiske indhold i jernkugler fra termit(nederst). (Illustrationer: The Open Chemical Physics Journal) 
Termit og nanotermit

(Beskrivelser af de to stoffer er lavet med hjælp fra Det Kongelige Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek.)

Termit er blandinger af stoffer, typisk aluminium og metaloxider som jernoxid. Når det bliver antændt, udvikler det ekstremt meget varme.

Nanotermit også kaldet supertermit, består i princippet af de samme stoffer, men litteraturen taler mest om blandinger af aluminium og kaliumpermanganat. Den tekniske betegnelse for nanotermit er på engelsk 'metastable intermolecular composites'. Det kan i gel-form males eller stryges på en struktur som f.eks. stålbjælker.

I nanotermit er partiklerne meget små, på den længste led i mikroskala, på den mindste i nanoskala. Jo mindre partikler i et gram stof, des større overflade har det, og des hurtigere reagerer det og frigiver på den måde endnu mere intens varme. Ifølge oplysninger fra Det Kongelige Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek har nanotermit endnu ingen særlige praktiske anvendelser, men bliver fremstillet og studeret, så man kan forstå reaktionen bedre. Forskere samarbejder endda med det amerikanske militær for at bruge nanotermit i kampen mod kræft.

Analyserne i den omtalte videnskabelige artikel er lavet med hjælp af Differential Scanning Calorimetry (DSC), Scanning Electron Microscopy (SEM) og røntgenemission kaldet X-ray Energy Dispersive Spectroscopy (XEDS). De afslører, at splinterne udvikler en større mængde varme end konventionelle sprængstoffer.

Janette MacKinlay boede i 2001 over for World Trade Center. Hendes vinduer blev blæst ind, da det første tårn faldt, og hendes lejlighed blev fyldt med støv. Hun gemte en del af det i en pose, så hun senere kunne bruge det i et kunstværk.
Janette MacKinlay boede i 2001 over for World Trade Center. Hendes vinduer blev blæst ind, da det første tårn faldt, og hendes lejlighed blev fyldt med støv. Hun gemte en del af det i en pose, så hun senere kunne bruge det i et kunstværk.
Forfatterne pointerer, at de ikke kan bestemme, præcis hvilken slags nanotermit de taler om, før der er lavet flere prøver - men de understreger, at der er fundet spor af præcist de samme røde splinter i alle fire støvprøver.

Den røde del af splinterne indeholder kulstof, oxygen, aluminium, silicium og jern, mens det grå kun indeholder jern og oxygen. Splinterne er magnetiske.

De fire støvprøver blev indsamlet fra gader og lejligheder på Manhattan fra ti minutter efter det andet tårn faldt og frem til en uges tid senere, hvor en beboer indsamlede en posefuld, da hun fik lov at komme tilbage til sin bolig tæt på World Trade Center.

 


Har du en kommentar til denne artikel? Der er 35 kommentarer!

Claus Madsen
3. april 2009 kl. 23:09
Alle raske drenge, eller ihvertfald jeg, ved at thermit giver et meget kraftigt lysskær. Præcis som når magnesium brænder. Det undrer mig at man skulle have været i stand til at brænde bygningsdele over med tonsvis af thermit uden dette lys slap ud. Jeg kan desuden ikke se værdien af "nano" i denne sammenhæng. OK. Det kan få thermitten til at brænde hurtigere, men brændværdien er den samme. Artiklen der linkes til om nanothermit i kræftbehandling taler om at nanothermiten skulle skabe chokbølger. Altså virke som et egentligt sprængstof. Hvis det er tilfældet efterlyser jeg braget og undrer mig over hvorfor man ikke bare har brugt et mere almindeligt sprængstof. Jeg har mine tvivl. Men det er da modigt at videnskab.dk at bringe det her til torvs.
Mike Foss
4. april 2009 kl. 02:47
Tak til videnskab.dk for at bringe denne nyhed! Med hensyn til Claus Madsens kommentar vedrørende en manglende synlig/hørbar eksplosion, kan jeg henlede opmærksomhed på, at der netop findes rigeligt med understøttende evidens for, at der netop var eksplosioner involveret i de tre World Trade tårnes kollaps: http://www.youtube.com/watch?v=y2A8VMg_B64 http://www.youtube.com/watch?v=MJdEyIQZcYI http://www.youtube.com/watch?v=Hl_2do93Pi0 http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/911/EMS1.pdf
Peter Ole Kvint
4. april 2009 kl. 08:45
Et nyt lavpunkt på "Videnskab"
Michael Højgård Hansen
4. april 2009 kl. 14:27
Et nyt højpunkt for videnskab.dk for dem der søger dybere! M.h.t. lysskæret, så se følgende video og bemærk alle de små lysglimt i støvet. Thermite? Bedøm selv!http://www.youtube.com/watch?v=dtx_GcFCs6c
Peter Ole Kvint
4. april 2009 kl. 15:15
"Et nyt højpunkt for videnskab.dk for dem der søger dybere! M.h.t. lysskæret, så se følgende video og bemærk alle de små lysglimt i støvet. Thermite? Bedøm selv! http://www.youtube.com/watch?v=dtx_GcFCs6c" Der var ikke nogen fly, og tårnene brænde ikke i en halvtime inden at de faldt sammen. Der var istedet nogen naon-aliens som lavede sjov!
Michael Højgård Hansen
4. april 2009 kl. 17:59
Peter! Kan du forklare mig hvilket bevis du præcis mangler? Selvfølgelig var der fly, men ikke i Pentagonbygningen, og ikke i Shanksville. Har du nogensinde prøvet at tage kritikken alvorligt? Mener du virkeligt at 19 'beduiner' kan udføre denne perfekte manøvre og rive 3 bygninger ned i frit fald. Hvorfor har de så ikke gjort det andre steder i verden? Den officielle forklaring er en vittighed, og NIST rapporten er sofistikeret tegneseriefysik på højeste plan.
Lars Kristensen
4. april 2009 kl. 21:12
Det ville have været konstruktivt, at ordet "nano" var udspecificeret som na-no3, således at folk der ikke er kendt med springstoffer, men kender til ordet "nano" i sammenhæng med kulstof, som nato-kulstof og lign. Det vil give en mere forståelig artikel for folk der ikke kender til springstoffer og derfor også få en bedre forståelse for, hvad der menes i artiklen. Da jeg først læste den, tænkte jeg med det samme på nano-kulstof, at et springstof var tilført noget nato-kulstof og derved fik en langt større springeffekt og andre uhyggelige ting. Men jeg kan nu forstå, gennem en omgang googlesøgning, at artiklen handler om springstoffet "termit"der har fået tilført na-no3 stof, således at det får en langt større effekt af en eller anden størrelse. Nu er så for mig spørgsmålet, om ikke nano3 termit sprængstoffet allerede befandt sig i bygningerne fra dag et, da de blev bygget, fordi de jo selvfølgelig en dag skulle rives ned og derfor havde man allerede fra start af, tænkt i de baner. Det kan også forklare, hvorfor bygning 7 også faldt sammen på samme måde.
Kaspar Damm Larsen
5. april 2009 kl. 11:47
Skal vi ikke starte fra bunden og blot konstatere at "The Open Chemical Physics Journal" IKKE er peer-reviewed. Tværtimod er det et tidsskrift hvor alle og enhver, mod et passende beløb, kan købe sig til spalteplads (http://tinyurl.com/caa9rd). Det er let at tage fejl at dette tidsskrift og "Chemical Physics journal" og "the Journal of Chemical Physics", der begge er reelle, peer-reviewed tidsskrifter. Selve indholdet er også gammelt nyt, det er blevet debunket flere gange (http://tinyurl.com/tohjf). Og Michael Højgård Hansen viser sit sande ansigt når han først påstår at der ikke var noget fly, hverken ved Pentagon (http://tinyurl.com/d6qltz) eller i Shanksville (http://tinyurl.com/crcbd6). Men mest fornærmende er vel at kalde kaprerne for beduiner', vel vidende at Mohamed Atta, Marwan al-Shehhi og Ziad Jarrah alle tre var universitets-studerende, mens Hani Hanjour var indehaver af en commerciel pilot-licens.
Torben Laurberg
5. april 2009 kl. 16:39
Tak til videnskab.dk for den gode artikel og link til det gode paper, 'Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe'.
Dr Beeth
5. april 2009 kl. 17:38
Nano-thermate smälter metal strukterna vid en lägre temperatur, och med mindre decibeller än konventionella demolitions material. Nano-thermate togs fram av Pentagons forskare under 90 talet, och testades utförligt, bland annat av flera av vetenskapsmännen som jobbar på NIST, och som tydligen fick i uppdrag att inte hitta något spår av explosiv förstörelse. De medgav tillslut at de inte letade för det. Detta är inte första artikeln om nano-thermate som publiceras i en ”peer reviewed” forskar tidning. Det finns ochså http://dx.doi.org/10.1007/s10669-008-9182-4 bevis på mycket ovanliga nivåer av 1,3-diphenylpropane i luften under WTC katastrofen: detta är en stark anvisning på att det explosiva matérialet hade fästs till strukturena i bygnaden under en ”sol-gel” form. Att byggnaderna togs ner med explosivt material råder det ingen seriös tvivel om: åtminstonde för dem som har sett architekten Richard Gage’s 2 tim långa film: ”9/11: BLUEPRINT fro TRUTH – The Architecture of Destruction” (se www.AE911Truth.org ) Tak Niels Bohr instutet i Danmark, som än en gång visar vägen till riktig fysik! Dr Eric Beeth i Belgien www.911truth.org/article.php?story=20090402172118256
Niels Harrit
5. april 2009 kl. 17:49
Kære Kaspar Damm Larsen Hvis "The Open Chemical Physics Journal" ikke er peer-reviewed, så ved jeg ikke hvad det var, der skete, da vi sendte artiklen ind. Det skete allerede i november. Den blev positivt modtaget af to referees, men de blev begge to så optaget af problemstillingen, at de kom med forslag til supplerende eksperimenter - den ene over 14 sider. Nogle af deres forslag var faktisk så gode, at vi gik i gang med at lave eksperimenterne. Det tog tre måneder, og resultatet var en klart bedre artikel. Det er referees, når de er bedst. Da vi indsendte den reviderede version gik den lige igennem med flotte bemærkninger. At man betaler for at få trykt en artikel er helt normalt. Det hedder "page charge". Disse tidskrifter er forretninger som alle andre. Det er rigtigt, at The Open Chemical Physics Journal ikke ligger i den billige ende. Men heller ikke i den dyre. Men det er netop fordi, det er en "Open" journal. Så kan alle og enhver se artiklen på nettet, fordi brugeren ikke behøver at betale for abonnementet - som normalt er hundedyrt. Hvis man ikke er ansat på en institution, som betaler kollektivt for abonnementet, må man på biblioteket for at læse de gamle, konventionelle tidskrifter. Der var også andre grunde til, at vi valgte The Open Chemical Physics Journal, som anført ovenfor. Endelig er dekanen for Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Niels O. Andersen, medlem af "Editorial Advisory Board". Det er min chef. Se: http://www.bentham.org/open/tocpj/EBM.htm Såh............. Med venlig hilsen Niels Harrit
Kaspar Damm Larsen
5. april 2009 kl. 22:50
Kære Niels Harrit, må jeg have lov at henlede din opmærksomhed på http://tinyurl.com/cdn2al som umiddelbart virker som et meget godt spørgsmål. Samme forum har iøvrigt en diskussion ang. Bentham og deres forsøg udi publishing (http://tinyurl.com/d2d2g3). Dette vil desuden være det sidste indslag fra min side, da jeg finder kommentar-systemet her helt ubrugeligt ifht. at føre en egentlig diskussion ;)
Henrik Nielsen
6. april 2009 kl. 20:13
For pokker Videnskab.dk, I underbygger endnu engang jeres troværdighed ved sådanne artikler. Først jeres artikel den 5. marts: "Teolog: Menneskelivet har særlig status", og nu det her konspirations vås. Troede jeg havde fundet en seriøst medie på nettet... men ak
Kristian Deltch
7. april 2009 kl. 15:49
ja for pokker.. kedeligt .. det samme som med månelandingerne.. lige så dumt at høre på. Vi glemmer også at hele verdensøkonomien har jo haft KÆÆMPE glæde af 9/11 ; )
Christoffer Sørensen
7. april 2009 kl. 23:10
Gør bare grin med folk, der stiller spørgsmål. Grin specielt efter I har set http://www.ae911truth.org/ hvor en samling ingeniører og arkitekter stiller spørgsmål til den officielle undersøgelse.
Bianca Haug Ingebrigtsen
8. april 2009 kl. 09:33
Jeg personlig er meget tilböjlig til at tro alt mulig skidt om lige GW bush administationen så hvorfor ikke have haft en finger med i spillet til at göre den slags svineri over for sit eget folk. Tekniken og fysiken fides så hvorfor ikke bare for at pointere over for resten af verden at dette terorist atack var 19 personer fra östen, der er jo så meget som ikke stemmer i forhold til hvad man så og oplevede med CCn udsendelsen. et eks: Hvor vidste CNN fra at de skulle stille kamerane op? Hvor vidste de fra at der skulle ske noget stort her? og mere af samme spögsmål. der er for meget der ikke stemmer. Så hvorfor ikke dette også.
Isak Nyton
8. april 2009 kl. 09:47
Citat af Kaspar Damm Larsen: "Skal vi ikke starte fra bunden og blot konstatere at "The Open Chemical Physics Journal" IKKE er peer-reviewed. Tværtimod er det et tidsskrift hvor alle og enhver, mod et passende beløb, kan købe sig til spalteplads (http://tinyurl.com/caa9rd). Det er let at tage fejl at dette tidsskrift og "Chemical Physics journal" og "the Journal of Chemical "Physics", der begge er reelle, peer-reviewed tidsskrifter." Ja det forkommer mig komisk at et "videnskabeligt" medie som videnskab.dk kan og vil publicere denne usaglige artikel. Man kan starte med at stille sig det spørgsmål, hvorfor man vælger at benytte sig af et Pakistansk platenslager tidskrift der for et passende beløb udgiver deres materiale som peer-reviewed? At dette tidsskrift forsøger at opnå troværdighed ved at plagiere navnet på anerkendte tidskrifter er i sig selv en tydelig indikation på hvilke propertioner af manipulation der hersker her. Og det er skammeligt og sørgeligt at redaktionen på dette medie er med til at vildlede den del af befolkningen der opfatter det skrevne ord som den ufejlbare sandhed. For hver gang i konspirations tosser opfinder en ny og kreativ teori om hvorfor og hvordan tårnene styrtede sammen, opstår der et vakum af nye spørgsmål der skal besvares. Og de er ofte lige så urealistiske som de er tåbelige. Jeg er sikker på at "Occams ragekniv" her vil være et nyttigt filosofisk værktøj for alle jer. Det er en lille videnskabelig tommelfinger regel der postulerer "at det er den simpleste forklaring der som regel er den rigtige”
Isak Nyton
8. april 2009 kl. 10:06
For øvrigt vil jeg gerne pointere at hvis man vil benytte sig af engelske "smart ass" udtryk.<br> Så burde man vide hvad man siger.<p> I overstående artikel citerer man Niels Harrit for at sige:<br>"Vi har fundet 'the loaded gun'" <p> Dette skulle sikkert have været "vi har fundet 'the smoking gun'"<br> Da en ladt pistol ikke giver megen mening i den skrevne kontekst.
Torsten Jacobsen
8. april 2009 kl. 13:43
I den beskrevne artikel hæfter jeg mig ved følgende passage på side 27: 'Another test, described above, involved subjection of red chips to methyl ethyl ketone solvent for tens of hours, with agitation. The red material did swell but did not dissolve, and a hard silicon-rich matrix remained after this procedure. On the other hand, paint samples in the same exposure to MEK solvent became limp and showed significant dissolution, as expected since MEK is a paint solvent.' I den citerede passage henvises der til 'paint samples', altså maling, flere gange - men man kommer ikke nærmere ind på hvilken type maling? Med andre ord konkluderes der at de røde stykker IKKE er 'maling', fordi det ikke opfører sig som 'maling', når det nedsænkes i MEK. Jeg forstår ikke hvordan man i en videnskabelig artikel kan benytte et så overordnet udtryk som 'maling' i en sådan sammenligning? forskellige typer maling har vel også forskellige kemiske egenskaber, og sammenligningen er dermed ubrugelig, medmindre der oplyses PRÆCIS hvilken type maling der sammenlignes med?
Torsten Jacobsen
8. april 2009 kl. 17:31
Da jeg kan se en af artiklens forfattere, Niels Harrit, har kommenteret på denne tråd, kan han måske lokkes til at kommentere på ovenstående? Samtidig vil jeg gerne vide om man udover de påståede thermitrester, har fundet spor af den rustbeskyttelse og maling, som har dækket stålbjælkerne fra WTC? Man kunne jo ellers fristes til at tro at dette opsigtsvækkende fund ikke er andet end et en rustbeskyttelse+et lag rød maling? (det beskrevne grå+røde lag)
Niels Harrit
9. april 2009 kl. 01:25
Hej Torsten Der er rimeligt tryk på for tiden, så du må undskylde, at jeg ikke har kunnet svare dig før. Det er nemmelig et ret godt spørgsmål/kritik, du kommer med, og du har ganske ret i, at den "paint", der refereres til i artiklen burde være specificeret noget bedre. Det er "almindelig" maling. Og jeg tror faktisk ikke, der er nogen der har interesseret sig ret meget for, lige hvad for en slags maling det var. Hvis du har lidt check på den organiske kemi, ville du også forvente, at det meste almindelige maling, som vi smører på væggene går i opløsning i et godt organisk opløsningsmiddel, hvadenten det foreligger som olje- eller vandbaseret opslemning/emulsion. Faktisk, så syntes jeg, det eksperiment var så åndsvagt og indlysende, at det ikke skulle med i artiklen. Men det var der andre, der ville have. Den diskussion, der er dukket op omkring den rustbeskyttende maling er meget mere interessant - og kompliceret. Man smører jo rustbeskyttende maling på jernkonstruktioner - mønje og diverse chromater. Men den maling, der er smurt på tårnenes jernkonstruktion er kun delvis beskrevet i NIST rapportens afsnit NIST NCSTAR 1-3C, appendix D, som bestående af 36 % Iron oxide 20 % Zinc yellow (som er zinc chromat) 34 % Tnemec picment (som er hemmeligt) 10 % Silica (kvarts) Dertil kommer nogle opløsningsmidler (oljer, resiner) til at holde det hele sammen. Før vi begynder at sammenligne med XEDS spektrene af vores nanothermitter, skal vi bare lige finde ud af, hvad "Tnmec picment" er. Det kan man få at vide i form af et "Material Safety Data Sheet", som SKAL være offentligt. http://www.tnemec.com/resources/product/msds/m10v.pdf Her fremstår det, at "Tnemec picment" indeholder: 3 % Zink forbindelser 10 - 15 % jernoxider 4 % kvarts 30 % Talg (som er magnesium (!) silicater). 6-10 % calcium silicater og aluminater 5 % silica (slags kvarts) 23% Opløsningsmiddel, alkoholer Altså: Med den sidste post afsløres det, at hvad vi har at tale om her, er det fluidum, man smører på, hvorefter opløsningsmidlet (23 % af 34 %) fordamper. Udover jernoxider indeholder den tilbageværende, rustbeskyttende maling altså ca 25 % zink chromat, og knapt 20 % magnesium silikater (talg). Det ser vi ikke meget til i XEDS spektrene. Det eneste, hvor man ser bittesmå bidrag fra Zn og Chrom er Figur 14, som blev brugt til forsøget med methyl ethyl keton. De andre spektre stammer fra chips, der blev knækket, så man havde en ren, uforurenet brudflade. Som det også står i tekstenl , så var vi ganske klar over, at chipsen til forsøget i Figur 14 var snavset. Og det kan da godt være, at den var overfladeforurenet med noget rustbeskyttelse. Eller hvad som helst andet. Vi ser meget kraftige signaler fra aluminium - som vi er overbevist óm er elementært aluminium. Den eneste komponent i den rustbeskyttende maling, som kunne give anledning til et Al-signal, er den noget unøjagtigt beskrevne mængde af "aluminater". Det ligner absolut en beskeden og usikker komponent i malingen, som langt fra ligner de kraftige signaler fra aluminium, man kan se i vores artikel. I ingen af de optagne spektre har vi set magnesium, hvilket der også skulle være i rigelig mængde, hvis det var malingen. Endelig reagerer vores chips altså temmeligt voldsomt ved opvarmning. Der plejer rustbeskuttende maling ikke at gøre. Såååhh... De bedste hilsner Niels
Niels Harrit
9. april 2009 kl. 01:32
Hej Torsten igen. Jeg havde sat en masse linieskift i ovenstående. Men nu ser det godt nok kompakt ud. Mvh Niels
Martin Nielsen
9. april 2009 kl. 10:26
Kære Niels Harrit. Du svare ikke på det meget simple spørgsmål. Hvilken slags malling har i testet? Hvem har produceret det? Hvad er dens sammensætning? Det er et ret væsenligt element i jeres artikel at i korrekt har udelukket maling som kilde. Jeg har endnu et spørgsmål som jeg håber du vil svare på. Har i forsøgt at isolere de mallingsrester som er at finde i støvet?
Niels Harrit
9. april 2009 kl. 21:54
Hej Martin SOm jeg forklarer ovenfor, så er der ikke nogen, der har gået op i, hvad det var for en maling. Og jeg synes, eksperimentet er ligegyldigt - og derfor ikke vigtigt - for al almindelig maling vil gå i opløsning i den anvendte opløsningsmiddel. Den grunder, der blev brugt på stålkonstruktionen er mere interessant, som jeg også skriver ovenfor. Til dit andet spørgsmål er svaret nej. Disse partikler er isoleret med en magnet fra støvet. Vi har ikke analyseret al støvet. Mvh Niels
Martin Nielsen
10. april 2009 kl. 01:19
Kære Niels Harrit. Undskyld men du svare stadig ikke på spørgsmålet. Er det muligt at få oplyst præcist hvilken malling i har testet?
Martin Nielsen
10. april 2009 kl. 01:27
Kære Niels Harrit. Du skriver at dekanen for Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Niels O. Andersen, er medlem af The Open Chemical Physics Journal's Editorial Advisory Board. Dette ser ikke ud til længere at værer tilfældet, hans navn er ikke at finde på URL:http://www.bentham.org/open/tocpj/EBM.htm. Har du en kommentar til dette?
Niels Harrit
10. april 2009 kl. 11:31
Hej Martin Hvad angår den maling, der er omtalt i artiklen, så har jeg nu to gange forklaret, at vi ikke ved, hvilket fabrikat, det var. Det betyder ikke noget. Med hensyn til Niels O. Andersen, så har du sørme ret. Han har trukket sig. Det må være sket indenfor de sidste to dage. Mvh Niels
Michael Højgård Hansen
10. april 2009 kl. 11:53
Til Kasper damm Larsen: Jeg ved ikke hvilket ansigt jeg viser for dig, men det er nyttigt at søge dybere ned i bevismaterialet end et par links. Søg de originale videooptagelser og døm selv. M.h.t. til ordet 'beduiner', så var det jo netop sat i henførselstegn. Der er ikke grænser for hvor primitive den arabiske verden alt ofte præsenteres. Men når det gælder 11/9-2001 er der ingen problemer med at tro at den arabiske verden stod bag dette højst avancerede angreb.
Michael Hein
10. april 2009 kl. 11:54
Kunne man ikke forestille sig at det aluminium der er blevet fundet sammen med de øvrige partikler i flagerne kommer fra selve flyvemaskinen? Hele skroget på sådan et fly er lavet at aluminium, og vi ved at det er blevet presset ind igennem bygningen med ca. 500 kmt, og herefter har været midt i en voldsom brand. Hvis man ser på billede 2 i artiklen her: http://www.debunking911.com/moltensteel.htm Kan man se at det smeltede metal der snakkes om som bevis for at der er en thermite reaktion faktisk kommer lige omkring der hvor flyvemaskinen er endt efter at have ramt bygningen fra den anden side. Kunne der ikke være en rimelig mulighed for at man når der kan dannes flager som dem der er fundet, når man har en del forskellige metaller og legeringer samt en ekstrem høj varme og vel også noget brændstof fra flyet samlet i det område? Der opstår vel også en del varme og effekt simpelthen ved at metallet fra flyet med den fart preses hen over og igennem metallet i bygningen.
Michael Højgård Hansen
10. april 2009 kl. 12:05
Aluminium er mig bekendt sølvfarvet i flydende tilstand.
Michael Hein
10. april 2009 kl. 13:09
Til Michael Højgård Hansen Hvis du læser artiklen, eller billedteksten her på siden vil du læse: Det røde lag indeholder kulstof, oxygen, aluminium, silicium og jern i et forhold, der ifølge forfatterne passer til nanotermit. Og en af de ting debatten jo lidt går på er hvordan den blanding er kommet der.. så det kan godt være aluminium er sølvfarvet når det er flydende, men det er vist ligemeget i forhold til debatten.
Michael Højgård Hansen
10. april 2009 kl. 17:08
Nu snakker vi jo ikke om 'partiklerne' i støvet fra world trade center, men derimod om det flydende metal der løber ud af bygningen, og der tydeligvis ikke er sølvfarvet. Ergo, når det ikke er aluminium, taler vi om et metal med endnu højere smeltepunkt. Bygningen brændte jo ikke længe og meget før kollaps, så det er meget mystisk hvordan det flydende metal er opstået på ca. en time. I hullet fra første fly ses en kvinde vinkende, og lænende sig ud. Det passer ikke med de høje temperaturer, som skulle være opbygget. Der må være en anden forklaring. Når der så samtidigt er utallige vidner der taler om eksplosioner. Når der ses røg på gadeniveau, og tales om gadeniveaueksplosioner før bygningens kollaps, når bygningen omdannes til nanostøv i frit fald, når røgen bevæger sig pyroklastisk, når mange tons tunge stålsektioner kastes 100m. eller mere væk, når der ses symmetriske parabelbuer i kollapsets, når der findes splintrede knogler på nabobygninger, når alt bliver tilintetgjort, når alt transporteres væk i rekordtid/døgndrift, beviserne fjernes trods protester, når toppen ikke tilter ud over kanten, men pløjer sig gennem sin egenmodstand i perfekt symmetri..osv.osv. Så er det man må spørge sig selv om der ikke er basis for en ny undersøgelse! Niels m.fl. har fundet og påvist det avancerede termit. Vi bør have en ny undersøgelse. Alene alle disse endeløse diskussioner beviser det.
Michael Hein
11. april 2009 kl. 21:58
Så snakker vi forbi hinanden, jeg snakker ikke om det flydende formodentlige metal man ser komme ud af bygningen, men om en kilde af aluminium der sammen med de andre metaller i bygningen måske kunne blive til en thermite reaktion eller flagerne der omtales i artikelen.
Michael Højgård Hansen
12. april 2009 kl. 08:32
Til Michael Hein: Vi taler muligvis forbi hinanden, men dit link viser stadig smeltet metal der flyder ud af bygningen i en lys gul farve efter ca. 1 times ild. Da det ikke er aluminium, hvad er det så? Det smeltede metal i ruinerne fra de 3 bygninger, holdt sig varm i flere uger efter, og oprydningsarbejdere fandt flydende strømme af dette metal. Samtidigt vil jeg spørge dig om du ikke finder det mærkeligt så megen tid, og så mange sider der er oprettet til at svare på alle de mange underlige fænomener fra den dag. Sandheden har som regel ikke brug for hjælp, den giver sig selv. Vi bliver manipuleret med i et omfang så stort at vi ikke længere kan se forskel på en eksploderende bygning og en kollapsende bygning. Undersøger man alle begivenheder fra denne dag, tiden før, tiden efter, så så er det jo tydeligt at der er tale om et stort cover up, som hjælpes godt på vej af det faktum at vi som mennesker har svært ved at tro at vi manipuleres med, at vi bliver udsat for en form for propaganda eller hjernevask om du vil. Der er ingen begivenheder fra denne dag der bare fortæller en troværdig historie, uden modsigelser eller vidner der observerede andet. Det tog mig selv 3 dage, med et åbent sind at acceptere at der er noget rivende galt, og jo mere jeg det sidste år har gravet frem, desto tydeligere er det. Som Goebbels og vist nok også Gøring sagde under 2.verdenskrig. Hvis bedraget er stort nok, så tro folk på det. Og jeg indrømmer DETTE ER ET MEGET STORT BEDRAG. Men et bedrag er det!Og historien vil fortælle denne version når tiden er moden til det. Endnu er vi i den fase i en erkendelsesproces hvor 2 store grupper af befolkninger diskuterer nådesløst(;-) hvad der er op og ned. Forstadiet til at begivenheden endelig bliver accepteret som den store løgn den vitterligt er.
Michael Hein
12. april 2009 kl. 11:04
Hvis du nu læser det jeg skriver i mit indlæg, så kan de se at jeg udelukkende bruger linket til at henvise til billede 2, der viser hvor flyvemaskinen ender i bygningen. Mit indlæg i debattet går udelukkende på om det alumninium der findes i flagerne KUNNE komme fra flyet eller dele herfra, og ikke som andre antager have noget med malingen at gøre. Jeg er ikke intereseret i din personlige mening om 9/11, jeg skal nok sætte mig ind i det og danne min egen! Hvis du vil have et andet bud på hvad det du ser løbe ud på billedet kan være, så læs hele artiklen jeg linkede til, for det er ikke et emne jeg har lyst til at diskutere her. Jeg er kun intereseret i om metallet fra flyet, sammen med bygningens og branden kunne danne en thermite reaktion, eller om der kunne opstå en process der danner thermite flager.

Nyheder

12 Apr 2009 08:00
Vi forhandler selv me...
11 Apr 2009 08:00
Studie kobler miljøgi...
10 Apr 2009 08:00
Lydforsker erklærer k...
09 Apr 2009 08:00
Kvinder husker samtal...
08 Apr 2009 14:15
Når det bare er for f...
08 Apr 2009 11:00
Sød musik skal kæmpe ...
08 Apr 2009 10:45
Den naturlige selekti...

RELATERET


Emneord:

Afstemning

Tror du, at andre end al-Qaeda stod bag '9/11'?

Lille spejl...

Lille spejl...

Det kan ikke gøre dig kønnest i landet her, men et nyt elektronisk spejl kan hjælpe dig i dit tøjvalg.

Læs artiklen: "Klæd om i et magisk spejl"

Vidste du: Halal

Vidste du: Halal

Det arabiske ord halal betyder 'tilladt'. Det dækker grundlæggende over, at kød skal stamme fra rituel slagtning ved et snit i halsen, så blodet kan løbe ud af dyret.

Læs: Mine enzymer skal være halal, tak

Stort og småt i rummet

Stort og småt i rummet

Det er slet ikke så let, som det lyder. Kom med helt tæt på, når astronauter går på toilettet!

Læs artiken: Det er svært at 'gøre det' i rummet

Flickr Powr

Flickr Powr

Det er nogle få, karismatiske personer, som sætter dagsorden på fotositet Flickr. Deres mening afgør, hvem som er inde i varmen.

Læs artiklen: Sådan får du magt på flickr.com

Gør teksten mindre Gør teksten større Send artikel til ven Print denne nyhed Se alle RSS feeds på Videnskab.dk